Úvodní ustanovení

Na této stránce vám představujeme pravidla ochrany osobních údajů, která jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Dbáme na ochranu vašich osobních údajů a transparentnost při jejich zpracování. Tento dokument vám poskytuje podrobné informace o tom, jakým způsobem shromažďujeme, používáme a chráníme vaše osobní údaje.

Shromažďování a zpracování osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme pouze v nezbytném rozsahu a vždy s vaším souhlasem. Tyto údaje mohou zahrnovat vaše jméno, adresu, kontaktní údaje, e-mailové adresy a další informace, které nám poskytnete. Na našich stránkách můžete být požádáni o zadání těchto údajů při vyplňování formulářů, registraci k odběru novinek nebo při objednávání našich produktů a služeb. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zajištění kvalitního poskytování našich služeb, zlepšování našich produktů a zákaznické zkušenosti, a také za účelem splnění našich zákonných povinností.

Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pro různé účely, které zahrnují, ale nejsou omezeny na, zajištění správného fungování webových stránek, komunikaci s vámi, realizaci objednávek, poskytování informací o našich produktech a službách, a marketingové účely. Kromě toho vaše osobní údaje používáme také k analytickým účelům, abychom lépe porozuměli vašim potřebám a přizpůsobili naše nabídky vašim preferencím. Vždy dbáme na to, aby byly vaše osobní údaje zpracovávány zákonným a transparentním způsobem a nebyly použity k jiným než uvedeným účelům bez vašeho výslovného souhlasu.

Ochrana osobních údajů

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Používáme moderní technologie a bezpečnostní opatření k ochraně proti neoprávněnému přístupu, zneužití, změně nebo ztrátě vašich osobních údajů. Pravidelně aktualizujeme naše bezpečnostní postupy a školíme naše zaměstnance v oblasti ochrany osobních údajů. Vaše údaje jsou uchovávány na zabezpečených serverech a přístup k nim mají pouze oprávněné osoby. Pokud dojde k narušení bezpečnosti, budeme vás o tom okamžitě informovat a přijmeme veškerá nezbytná opatření k minimalizaci následků.

Práva subjektů údajů

V souladu s GDPR máte jako subjekt údajů řadu práv, která můžete uplatnit vůči nám jako správci vašich osobních údajů. Mezi tato práva patří právo na přístup k vaším osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud se domníváte, že vaše práva byla porušena, máte také právo podat stížnost u dozorového orgánu. Abychom vám umožnili uplatnit vaše práva, můžete nás kdykoli kontaktovat na e-mailové adrese [email protected] nebo na poštovní adrese: Šujanovo náměstí 302/5, 602 00 Brno, Česká republika.

Změny této politiky

Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit nebo aktualizovat tuto politiku ochrany osobních údajů, aby odrážela změny v našich službách, právních předpisech nebo technologickém prostředí. O všech významných změnách vás budeme informovat prostřednictvím našich webových stránek nebo jinými vhodnými prostředky. Doporučujeme pravidelně kontrolovat tuto stránku a být tak informováni o aktuálním stavu naší politiky ochrany osobních údajů.