Ochrana soukromí

clockbře, 8 2024

Úvodní ustanovení

Tyto zásady ochrany soukromí stanovují způsob, jakým společnost Spousta Nápadů, se sídlem na adrese Šujanovo náměstí 302/5, 602 00 Brno, Česká republika (dále jen "Společnost"), shromažďuje, používá, udržuje a zveřejňuje informace od uživatelů webových stránek. Zásadní je ochrana osobních údajů našich uživatelů a tyto zásady detailně popisují, jak tuto ochranu zaručujeme.

Shromažďování osobních údajů

Společnost může shromažďovat osobní údaje od uživatelů různými způsoby, mimo jiné, když uživatelé navštíví naše stránky, registrují se, objednávají, nebo se účastní jiných aktivit, služeb, funkcí nebo zdrojů, které zpřístupňujeme na našich stránkách. Uživatelé mohou být vyzváni k uvedení jména, e-mailové adresy, poštovní adresy a dalších údajů podle potřeby. Uživatelé mohou návštěvu našich stránek anonymně, avšak rozhodnou-li se poskytnout uvedené údaje, stává se to na základě jejich dobrovolného souhlasu.

Použití shromážděných údajů

Shromážděné údaje mohou být používány pro zlepšení zákaznického servisu, personalizaci uživatelské zkušenosti, zlepšení našich stránek, zpracování transakcí, správy uživatelských účtů a zasílání pravidelného e-mailového zpravodaje. Údaje používáme také k zasílání odpovědí na otázky, dotazy nebo jiné požadavky kullanıcıů, ke komunikaci s nimi a informování o našich službách a produktech.

Ochrana osobních údajů

Společnost přijímá odpovídající postupy a bezpečnostní opatření pro ochranu proti neoprávněnému přístupu, úpravě, zveřejnění nebo zničení osobních údajů, uživatelského jména, hesla, informací o transakcích a dat uložených na našich stránkách. Citlivá a soukromá data výměny mezi stránkami a jejich uživateli probíhá přes zabezpečený kanál SSL a je šifrována a chráněna digitálními podpisy.

Sdílení osobních údajů

Společnost neprodává, neobchoduje ani nepronajímá osobní identifikační údaje uživatelů třetím stranám, vyjma situací, kdy je to nezbytné pro poskytování našich služeb a plnění našich závazků vůči uživatelům. Můžeme sdílet generické souhrnné demografické informace, které nejsou spojeny s žádnými osobními identifikačními údaji, s našimi obchodními partnery, důvěryhodnými pobočkami a inzerenty pro výše uvedené účely.

Práva uživatelů

Uživatelé mají právo požádat o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Žádosti mohou být zaslány na e-mailovou adresu [email protected]. Uživatelé mají také právo podat stížnost u dozorového orgánu, pokud se domnívají, že jejich údaje jsou zpracovávány nezákonně.

Změny v zásadách ochrany soukromí

Společnost má právo aktualizovat tyto zásady ochrany soukromí kdykoliv. Po provedení změn bude aktualizováno datum na spodku této stránky. Vyhrazujeme si právo informovat uživatele prostřednictvím e-mailu o zásadních změnách, avšak doporučujeme pravidelně kontrolovat tyto zásady a být si vědomi jejich aktualizací.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně těchto zásad ochrany soukromí nebo praktiky naší webové stránky, kontaktujte nás prosím na adrese Šujanovo náměstí 302/5, 602 00 Brno, Česká republika nebo e-mailem na [email protected].